Ring 6010 7613

Arrangør

GentofteNatten

GentofteNatten afholdes altid den sidste fredag i september måned.

Evaluerings- og opstartsmødet for Kultur- og Festdage og GentofteNatten afholdes mandag den 1. februar 2017 kl. 18:30-21:00, sted: Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup.

 • Sidste rettidige indlevering af tekst og billeder til årets program, 15. august, kl. 12.
 • Så snart Kuturafdelingen har samskrevet programmet, vil arrangørenere modtage en mail med hele programmet til endelig godkendelse.

For at modtage tilskud fra GentofteNattens arrangementspulje skal arrangementer tilstræbes at ligge sig ind under GentofteNattens profil:

GentofteNatten er en aften og nat med et væld af kulturelle oplevelsesmuligheder. GentofteNatten skaber en platform for de kulturelle institutioner og andre aktører i Gentofte til at eksperimentere med deres kulturtilbud, og derved afprøve nogle kulturoplevelser, som de ikke ville have haft mulighed for at gennemføre i den daglige virksomhed. Tilbuddene denne ene aften på året skal derfor byde på ekstraordinære oplevelse pakket ind i ly af natten.

For at få udbetalt et tildelt til skud, skal I som arrangør:

 • Udfylde det online arrangementsbeskrivelse, se den orange knap sidst på siden
 • Arrangementspuljen lægger vægt på, at ansøger har relation til Gentofte
 • Arrangementet skal afholdes i Gentofte Kommune i forbindelse med årets GentofteNat
 • Arrangementet skal offentliggøres på Kultunaut.dk
 • Forudsætninger for tilskud: At der er indhentet de nødvendige tilladelser til afvikling af aktiviteten. At der tages højde for evt. udgifter til KODA mv.
 • Når programmet lukker er der ansøgningsfrist
 • Sammen med den økonomiskeansøgning, fremsendes på mail opstillet regnskab for det samlede arrangement
 • Senest 14 dage efter arrangements afholdelse skal I indsende en kort evalueringen elektronisk sammen med et eller flere gode billeder og opstillet regnskab.
 • Når evalueringen er indsendt kan arrangør oprette en elektronisk faktura for modtagelse af tilskud.
 • Bevilliget tilskud udbetales via. EAN faktura oprettet af modtageren. EAN-nummer 5798008614903. Modtager: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, Personreference: PerSohl/’arrangements navn’
 • Hvis arrangementet og/eller arrangementsbudgettet undervejs ændres skal dette meddeles til Kulturkonsulenten på e-mail. Herefter tages stilling til, om ændringen er i et omfang, som kræver en revideret ansøgning og godkendelse
 • Fremstilles eget PR materiale (folder, hjemmeside, nyhedsbrev/mail, program mm), skal der herpå nævnes at arrangementet er støttet af GentofteNatten.
 • Puljen støtter ikke udgifter til fremstillet PR materiale
 • Der ydes ikke tilskud til arrangementer, der har fundet sted
 • Puljen støtter ikke: Aktiviteter der er kommercielle, partipolitiske eller religiøs, gaver, præmier, mad og drikke (F&B)

Arrangørtilmelding

 

Har du/I spørgsmål eller behov for hjælp udarbejdelsen af skemaet er I velkomne til at kontakte Per Sohl på T: 3998 5849 M: 6010 7613 eller mail: ps (snabela) gentofte.dk

Find os på Facebook