Arrangørområde

For dig, som er arrangør

På denne side kan du finde informationer, som er vigtige for dig, der er arrangør.

Bag GentofteNatten står Gentofte Kommune som tovholder og I kan sammen med en lang række af aktive og afgørende medarrangører være med som arrangør. Et krav er dog, at jeres aktivitet er knyttet op på en kulturinstitution.

Mangler I inspiration, samarbejdspartnere eller information, skal I endelig kontakte os.

Du finder link til tilmeldingen nederst på siden

Kalender

 • GentofteNatten afholdes altid den sidste fredag i september måned.
 • Deadline på tekst og billeder til årets program er den 13. august 2021, kl. 12:00.
 • Arrangør registrerer arrangementtekst i den elektroniske kulturguide KultuNaut efter vi har udsendt det samlede program til arrangørens gennemsyn.
  Indtast dit arrangement i KultuNaut her (åbner i nyt vindue)
 • Det færdige program for GentofteNatten udsendes til arrangør m.fl., så snart det ligger klar.
 • GentofteNatten dækker ikke nogen form for økonomiske tab ved en arrangørs, organisations, erhvervsdrivendes eller udstillers medvirken i GentofteNatten.
 • GentofteNatten kan kun annoncere og planlægge med tilmeldte arrangementer via hjemmesiden her. Tilmeldingen findes nederst på denne side.

For at få udbetalt et tildelt tilskud gælder følgende for arrangører:

Tilskud fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 • For at modtage tilskud fra GentofteNattens arrangementspulje lægger vi vægt på, at ansøger har relation til Gentofte og at arrangementet afholdes i Gentofte Kommune i forbindelse med årets GentofteNatten.
 • Tilskud skal søges forud for indgåelse af kontraktlige forpligtelser.
 • Sammen med den økonomiske ansøgning, fremsendes på e-mail opstillet regnskab for det samlede arrangement.
 • Hvis arrangementet og/eller arrangementsbudgettet undervejs ændres markant skal dette meddeles til GentofteNatten. Herefter tages stilling til, om ændringen er i et omfang, som kræver en revideret ansøgning og godkendelse.
 • Arrangør er ansvarlig for selv at indhente nødvendige tilladelser til afvikling af aktiviteten og indberette musik/koncerter m.m. til KODA m.v.
 • Arrangementet skal ved imødegået tilskud indtastes i den elektroniske kulturguide Kultunaut af arrangør.
  Indtast dit arrangement i KultuNaut her (åbner i nyt vindue)
 • Fremstilles eget PR materiale (eksempelvis folder, nyhedsbrev/mail, hjemmeside, program m.m.), skal der herpå nævnes, at arrangementet er støttet af GentofteNatten.
 • Arrangementer under GentofteNatten er som udgangspunkt gratis (uden entré).
 • Der ydes ikke tilskud til: Arrangementer der har fundet sted, eget fremstillet PR materiale, fortæring og udskænkning af nogen art.
 • Bevilliget tilskud udbetales via EAN faktura oprettet af modtageren.
  EAN-nummer: 5798008614903.
  Modtager: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup
  Personreference: Per Sohl – husk at angive arrangementsnavn.
  Opret faktura på dit arrangement via virk.dk (åbner i nyt vindue)
 • Når en kort evaluering med billeder og opstillet regnskab er modtaget, vil tilskuddet blive sat til betaling

Kulturafdelingen arbejder hele tiden på at blive bedre og bruger evalueringen aktivt i udviklingen af Gentofte Kommunes kulturelle tilbud til borgerne.

Tilmelding

Arrangementer indtastes her (Tilmeldingen er lukket, har du en eftertilmelding er du velkommen til at sende den på ps@gentofte.dk :

Arrangørtilmelding